Lalibela

Z Holidays Factory
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana > Země světa > Afrika > Východní Afrika > Africký roh > Etiopie > Lalibela

Lalibela je město v horách na severu Etiopie, asi 350 kilometrů od hlavního města Addis Abeba. Žije zde jen asi 15 000 lidí. Město je známé především unikátními kostely, labyrinty tunelů, chodeb a daších budov vytesaných do skal, přičemž 13 kostelů je od roku 1978 zapsáno na seznamu UNESCO.

Lalibela, původně známá pod jménem Roha, byla ve 12. století královským městem dynastie Zagwe. Kostely v současné podobě byly vybudovány ve 12. a 13. století, pravděpodobně primárně z popudu krále Lalibely.

Obsah

Kostely

Interiéry všech lalibelských kostelů zdobí svaté obrazy, v některých jsou také bohatě zdobené schránky připomínající oltáře. Ty uvnitř obsahují dřevěný nebo kamenný symbol představující Mojžíšovy desky s desaterem. (Podle pověstí vlastní Etiopská ortodoxní církev pravé Mojžíšovy desky s desaterem (tzv. tabot)) Kromě vysekaných reliéfů jsou kostely uvnitř strohé a bez výzdoby. Výjimkou je kostel Meskel s bohatě malovaným stropem.

Kamenných kostelů je v Lalibele celkem 13 a všechny se nacházejí blízko u sebe.

Kostel svatého Jiří je vizuálně nejzajímavější. Cesta vede po vrcholu skály, ze které je kostel vytesán a tak je z vrchu vidět jeho křížový tvar. Ostatní kostely mají méně impozantní a ilustrativní přístup, protože cesta vede přímo k jejich vchodům.

  • Kostel Medhane Alem (Spasitel světa) je největší z kostelů. Jeho loď má rozměry 33×23 metrů. Uvnitř jsou vytesány i sloupy podpírající kamennou střechu. Tento kostel překvapivě připomíná spíše řecké, než etiopské, kostely.
  • Kostel Meskel má jako jediný bohatě malovaný strop
  • Kostel Golgotha - je zde pochován samotný král Lalibela a budova patří mezi nejsvatější místa v Lalibele, přístup do kostela Golgotha je povolen pouze mužům.

Proces stavby kostelů

Stavebníci si nejdříve museli vyznačit, kde kostel vznikne, poté postupně na všech čtyřech stranách vysekat ve skalách příkopy, čímž vznikl skalní monolit představující budovu kostela zvnějšku. Následně museli do monolitu prorazit dveře a poté vysekat celý vnitřní prostor, včetně oken a nejrůznějších reliéfních ozdob. Kostely byly tesány do relativně měkkého červeného sopečného kamene, tufu, což jejich výstavbu ulehčovalo. Kdo přesně kostely stavěl není známo. Historici odhadují, že na stavbu takových objektů bylo potřeba až 40 000 dělníků. Z architektonické rozdílnosti mezi kostely vyplývá, že musely vzniknout ve větším časovém rozpětí, než bylo období vlády krále Lalibely.

Legenda o vzniku kostelů

Místní legenda říká, že král Lalibela část svého života pobýval v Jeruzalémě. Ten ho prý ovlivnil natolik, že po návratu do Etiopie zde chtěl také postavit svaté město. Tak rozhodl o vybudování kostelů ve svém královském městě Roha (po jeho smrti přejmenovaném na Lalibela). Názvy místních kostelů, jako Řeka Jordán, Adamův hrob či Boží muka tuto legendu podporují.

Mapa

Loading map...
Ve vaší syntaxi byla nalezena následující chyba:
* Parameter coordinates must be one or more valid locations.

Zdroje a reference

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lalibela