Řeka Jordán

Z Holidays Factory
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana > Země světa > Asie > Blízký východ > Jordánsko, Izrael a Palestina > Řeka Jordán

Řeka Jordán je řeka protékající Velkou příkopovou propadlinou, která tvoří hranici mezi Izraelem, Jordánskem a Západním břehem Jordánu. Během svého toku protéká Galilejským jezerem a nakonec se vlévá do Mrtvého moře. Historicky a nábožensky je považována za jednu z nejposvátnějších řek světa.

  • Galilejské jezero – největší sladkovodní jezero a zásobárna pitné vody v Izraeli. Zároveň se jedná o nejníže položené sladkovodní jezero na světě (−212 metrů). Více než dva tisíce let využíváno pro rybářství, údajné místo Ježíšových zázraků.
  • Mrtvé moře – jedno z nejslanějších jezer na světě, nejníže položené odkryté místo na zemském povrchu a nejníže položené slané jezero na světě (−420 metrů). Využíváno pro léčebné účely (sůl, bahno). V jeho blízkosti se nachází významná historická místa Kumrán a Masada. Kvůli nízkému přítoku a vysokému výparu dochází ke zmenšování jezera.

Nový zákon

V Novém zákoně stojí, že Jan Křtitel v Jordánu „křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů.“ Mělo se tak dít v Betanii na druhém břehu Jordánu. Tam za ním přišel Ježíš Nazaretský, aby se nechal pokřtít. Zde jej Jan Křtitel označil jako beránka Božího a syna Božího. Nový zákon několikrát hovoří o tom, jak Ježíš přešel Jordán během svých cest, kam za ním šly velké zástupy, aby si vyslechly jeho kázání, a aby je uzdravil od nemoci. Když ho chtěli jeho nepřátelé zajmout, ukryl se u Jordánu na místě, kde ho Jan pokřtil.

Zdroje a reference

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n