Jericho

Z Holidays Factory
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana > Země světa > Asie > Blízký východ > Palestina > Západní břeh Jordánu > Jericho

Kláštěr pokušení

Jericho (hebrejsky: zvuk יְרִיחוֹ, arabsky: أريحا) je malé blízkovýchodní město, nacházející se na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma v Palestině. Jeho název je pravděpodobně odvozen z hebrejského výrazu pro měsíc, jelikož město bylo starým centrem uctívání lunárních božstev.

Lanovka

Jericho je považováno za jedno z nejstarších měst na světě s kontinuálním osídlením. Archeologické výzkumy zde odkryly přes 20 po sobě navazujících osad, z nichž nejstarší je datována do období kolem roku 9000 př. n. l. Největšího rozkvětu dosáhlo mezi lety 1700 př. n. l. až 1550 př. n. l.. Kolem roku 1550 př. n. l. došlo k jeho zničení buď zemětřesením nebo jeho dobytím. Kniha Jozue popisuje dobytí Jericha zázrakem. Jozue dostal od Boha pokyny k jeho dobytí. Měl s vojskem po šest dní pochodovat jednou denně okolo města s průvodem kněží, kteří troubili na beraní rohy a nesli „archu úmluvy“. Sedmý den měli obejít město sedmkrát a nakonec měli všichni válečníci zakřičet válečný pokřik. Při tomto pokřiku se zdi Jericha zhroutily, válečníci vtrhnuli do nechráněného města a zničili ho.

Pamětihodnosti a turistické zajímavosti

  • Klášter pokušení - nachází se na útesu nad městem Jericho, dnes je to turistická atrakce s restaurací, kavárnou a obchodem se suvenýry
  • Lanovka ke klášteru pokušení - postavena v roce 2000
  • Římský akvadukt - u Jericha

Mapa

Loading map...
Ve vaší syntaxi byla nalezena následující chyba:
* Parameter coordinates must be one or more valid locations.

Zdroje a reference

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jericho