Jeruzalém

Z Holidays Factory
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana > Země světa > Asie > Izrael > Jeruzalém

Jeruzalém největší město Izraele a jedno z nejstarších měst na světě. Historie města sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. Jeruzalém je nejsvětějším místem tří náboženství - křesťanství, islámu a judaismu.

Obsah

Staré Město

Staré Město je starobylá část Jeruzaléma o rozloze zhruba 1km², obklopená jeruzalémskými hradbami. Je rozděleno do čtyř čtvrtí: židovská, křesťanská, muslimská a arménská.

Jeruzalémské hradby

Jeruzalémské hradby - zbudovány v letech 1535-1538 a jejich délka je 4 km, průměrná výška činí 12 metrů a průměrná tloušťka 2,5 metrů. Součástí hradeb je 34 strážných věží a osm bran, kterými se vstupuje do Starého Města.

 • Jeruzalémské brány
  • Nová brána - zbudována 1887
  • Damašská brána - zbudována 1537
  • Herodova brána
  • Lví brána - zbudována 1538 - 1539
  • Hnojná brána - zbudována 1538
  • Sijónská brána - zbudována 1540
  • Jafská brána - zbudována 1530 - 1540
  • Zlatá brána - uzavřená

Chrámová hora

 • Chrámová hora je plošina o půdorysu nepravidelného obdélníku o rozměrech asi 3oo x 500 m. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších staveb – Skalní dóm a mešita Al-Aksá – řada dalších, menších staveb. Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu, podle sunnitských muslimů je třetím nejposvátnějším místem islámu, a náboženský význam má i pro některé křesťanské, zvláště pak protestantské kruhy. Díky tomu je jedním ze nejuctívanějších míst na světě a rovněž i jedním z nejspornějších.
 • Skalní dóm je islámská svatyně v centru Chrámové hory. Skalní dóm je asi nejznámější pamětihodností Jeruzaléma. Byl postaven mezi lety 687 až 691. Muslimové věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Mohamed na Noční cestu do nebe roku 621 n.l.
 • Mešita al-Aksá („Nejvzdálenější mešita“) je mešita na Chrámové hoře
 • Šalamounovy stáje jsou podzemní chodby postavené Herodem Velikým, se Šalamounem nemají ve skutečnosti nic společného
 • Řetězový dóm byl postaven možná již v osmém století. Své jméno má pravděpodobně od stříbrných řetězů, které byly přinášeny k dómu, neboť sloužil jako pokladnice. Mozaiky, kterými je vyzdoben, podle některých odborníků překonávají výzdobu samotného Skalního dómu.
 • Arkády Na vrcholu každého z osmi schodišť vedoucí na nejvyšší platformu přímo ke Skalnímu dómu stojí arkády – qanátir. Podle muslimské tradice jsou to váhy (mawázin), na kterých budou váženy duše na konci dní.

Jiné památky

 • Chrám Božího hrobu je křesťanský kostel uvnitř hradeb starého města Jeruzaléma. Chrám leží na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus.
 • Via Dolorosa je ulice v jeruzalémském Starém Městě, kudy dle tradice nesl Ježíš Kristus svůj kříž při cestě k ukřižování. Je tak předobrazem křížových cest. Její trasa se ustálila v osmnáctém století. Má devět zastavení a dalších pět je uvnitř baziliky Svatého hrobu.
 • Zeď nářků - Západní zeď je pozůstatkem západní části vnější hradby, která ke konci období druhého jeruzalémského Chrámu obklopovala Chrámovou horu. Dnes je to nejposvátnější místo Židů, zároveň je však Zeď nářků také místem smutku nad zničením Chrámu.
 • Davidova věž je antická citadela umístěná poblíž Jaffské brány. Pevnost byla vybudována na strategicky slabém bodu obrany starého města v 2. století př. n. l.
 • Omarova mešita se nachází proti jižnímu dvoru Baziliky Svatého hrobu.
 • Jad vašem – muzeum holocaustu
 • Tržiště ve Starém Městě


Kdy navštívit Jeruzalém, klima a počasí

Pro město je charakteristické středozemní klima s teplými suchými léty a studenými deštivými zimami.
Teploty: Nejchladnějším měsícem roku je s průměrnou teplotou 8 °C leden, zatímco nejteplejšími měsíci jsou s průměrnou teplotou 23 °C červenec a srpen. Mezi denními a nočními teplotami panují díky nadmořské výšce významně rozdíly a chladné noci jsou zde dokonce i v létě.
Srážky: Průměrný roční úhrn srážek je zhruba 590 milimetrů a nejčastější výskyt srážek je mezi říjnem a květnem.

Okolí Jeruzaléma

Mapa Jeruzaléma

Loading map...
Ve vaší syntaxi byla nalezena následující chyba:
* Parameter coordinates must be one or more valid locations.


Externí odkazy, zdroje a reference

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%A9_hradby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%A9_br%C3%A1ny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1mov%C3%A1_hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%AD_d%C3%B3m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1ita_Al-Aks%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ze%C4%8F_n%C3%A1%C5%99k%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_Davidova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Svat%C3%A9ho_hrobu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_%28Jeruzal%C3%A9m%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m